Bioressonansbehandling

EN HELHETLIG BEHANDLINGSMETODE FOR HELE KROPPEN

BICOM® bioresonansterapi er en skånsom terapi som gjør den egnet for både barn og voksne.

​Jeg hjelper deg med behandling av:

-Mage/tarmproblemer
Vi tester ut om du reagerer på ulike matvarer og det er mange forskjellige programmer på Bicom Optima maskinen for mage/tarm. Det er også programmer for lever, nyrer, lymfer, milt, bukspyttkjertel, lunge, skjoldbrukskjertel, Thymus, hodet, hud, muskler, ledd, ryggrad, m. m.

 • Pollenallergi
 • Utbrenthet/tretthet
 • Smerter uansett årsak
 • Hodepine
 • Hudproblemer m.m.

  Vi har også rensekurer for mage/tarm, lever, nyre, Lymfe og blod og ledd. Etter en rensekur som varer i 18 dager styrker man kroppen med fettsyrer, aminosyrer og vitaminer og mineraler.

Bicom Optima

Bicom Optima utstyret vi bruker til både test og behandling. Dette utstyret er nå godkjent i EU som medisinsk utstyr. Vi tester og behandler allergier og mye mer.

Testing av blod

Bor du utenfor Sandefjord, kan du også sende et par bloddråper vi kan teste og så lage medisin i form av dråper. 

Bicom är världsledande inom bioresonansterapi

Med Bicom har du en utrustning som både har test och behandling! Ett utmärkt komplement till annan behandling.

Bicom är namnet på den utrustning som används för bioresonansterapi, och tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland. Bicom utvecklas kontinuerligt av företaget Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer.

Det förnuftiga komplementet till konventionell medicin

BICOM bioresonansterapi är en form av komplementär medicin.
För många områden inom konventionell medicin representerar BICOM bioresonans ett idealiskt och praktiskt tillägg. Läkare, tandläkare, veterinärer och naturläkare använder BICOM bioresonans världen över som en smärtfri behandlingsmetod utan biverkningar. Bioresonans är ännu inte en del av skolmedicinens utbildning. Som marknadsledare är det därför av stor vikt för oss att våra Bicomanvändare är välutbildade. Därför erbjuder vi och våra internationella partners ett omfattande utbildningsprogram.

Support är viktigt för oss och vi är glada över att Bicomterapeuter och -friskvårdare bekräftar detta om och om igen.

Alla terapeuter som köper en BICOMutrustning får informationen i sin första utbildning (som alltid ingår i köpet) att BICOM inte skall jämföras med konventionell medicin, varken som test eller som behandlingsmetod. Både tester och behandling är energimedicin vilket är ett begrepp på behandlingsmetoder som inte definieras av fysiska testvärden. Resultaten visar sig i det fysiska som förändringar i symtom men kan oftast inte mätas med samma resultat, varken vid test eller behandling, som vid konventionella skolmedicinska tester.

Därför ställer inte heller BICOMutrustningen diagnos på samma villkor och sätt som konventionell medicin. Om en terapeut som behandlar med BICOM bioresonans ställer diagnoser är det alltid från denna synpunkt och kan inte jämföras med det som konventionella skolmedicinska tester visar. Dessa kan förklaras tillsammans men kan inte jämföras.

BICOM bioresonans är en individuellt reglerande och balanserande behandlingsmetod som använder frekvenser och information från ämnen och från patienten. Detta gör behandling med BICOM bioresonans till ett fantastiskt hjälpmedel i samarbete med konventionell medicin och andra komplementärmedicinska behandlingsmetoder.

Bicom-Norden ingår i företaget Life Cooperation Sweden AB som är generalagent för Bicom i Sverige, Danmark och Finland. Bicom-Norden har också ett nära samarbete med Bicom i Norge. Vår verksamhet består i att marknadsföra Bicom bioresonansterapi och hjälpa igång, utbilda och supporta nya Bicomterapeuter.

Historik:

 • 1987 Lansering av den första BICOM-utrustningen
 • 1999 Lansering av BICOM 2000
 • 2007 Totala antalet Bicomutrustningar är 10.000
 • 2009 Lansering av BICOM optima
 • 2016 Lansering av BICOM BodyCheck
 • 2017 Lansering av BICOM BodyBalance
 • 2017 Lansering av BICOM optima +

Bicom bioresonansterapi är inte samma sak som frekvensterapi.
Vad är skillnaden? Jo, kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.

Vid Bicom bioresonansterapi läser man in frekvensmönster och information från ämnen och från patienten (saliv t ex), dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten. Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den. Behandlingen är alltid individuell.

Hur kan man som patient skilja på dem?
Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om hon/han använder ampuller med ämnen (livsmedel, pollen etc). Finns det inga ampuller kan apparaten alltså inte läsa in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi typ Bicom.

Bicomstatistik Norden
I Sverige fanns det hösten 2018 cirka 100 Bicomterapeuter, i Norge cirka 55 och i Danmark cirka 10. I Finland finns det ännu så länge bara 6 Bicomkliniker. Vi står till tjänst m