Mange sliter med matintoleranse mage og fordøyelsesproblemer uten å vite hva det skyldes eller hva man bør gjøre med det. Med Bicom Optima kan jeg både teste å behandle en rekke relaterte problematikker. Første konsultasjon tar 90 minutter, og består både av forskjellige tester og en behandling. Ut i fra dette kan vi legge en plan for videre forløp, om det er kun egeninnsats eller en kombinasjon med videre behandling og veiledning

Første konsultasjon består av å teste ut 58 forskjellige matvarer, om det er for mye av en eller flere sopper som finnes i kroppen b.l.a Candida. Videre så kan andre faktorer være belastninger fra tungmetaller, bakterier, virus, parasitter, vaksiner, kjemikalier, miljø, stråling(trådløs nettverk, mobiler, smarte strømmålere m.m) geopathy (vannårer, jordstråling. m.m. )hormonell ubalanse og allergi.

Vi tester også de kinesiske meridianer og organer, Lunge, Tykktarm, Mage, Milt/Bukspyttkjertel, Nyre, blære, Lever, Galle, Tynntarm, Hjerte, Perikard og Kretsløp.

Pris for full test og frekvens behandling koster kr. 2500,-. første gang, videre behandling koster kr. 1000,-.