Når man blir eldre og får nedsatt hørsel, er beskjeden normalt: «Din hørsel kan ikke behandles, men det er stor mulighet for at høreapparater vil hjelpe deg».

Hvorfor får man nedsatt hørsel?

Det finnes mange forskjellige årsaker til nedsatt hørsel. Denne artikkelen handler om nedsatt hørsel pga. lidelser i det indre øret. Nedsatt hørsel er ofte aldersrelatert, men kan også komme av støyskader eller være forårsaket av åreforklaring i hjernen.

Akkurat som øyet påvirkes også ørets funksjon og virkemåte når man blir eldre. Det er ikke selve alderdommen som gjør at man får nedsatt hørsel,  det skyldes i de fleste tilfeller en nedsatt blodsirkulasjon i det indre øret som gjør at sansecellene ikke får nok næringsstoffer og dermed går til grunne. Dette kan sammenliknes med en arbeider som bare får et måltid om dagen, og dermed ikke har nok krefter til å klare fysisk arbeid.

Nedsatt hørsel hos eldre starter ofte langsomt og i begynnelsen er det kun visse lyder man ikke kan høre. Derfor blir de fleste ikke klar over det før hørselen er veldig nedsatt. Ofte kan det være familie eller venner som først merker at en ikke hører godt.

Hvis øret utsettes for høye lyder gjennom lengre tid, kan også ørets fine sanseceller ta skade. Dette ser man ofte hos folk som har arbeidet rundt maskiner som lager masse støy eller hos f.eks. musikere. Heldigvis dør ikke alle sansecellene på en gang og i starten kan det bare være enkelte stavelser man ikke oppfatter. Hvis man misforstår noen ord og må be om å få ting gjentatt, og det samtidig er bakgrunnstøy – kan det for noen etterhvert bli umulig å oppfatte en samtale.

 Hvem rammes av nedsatt hørsel?

Størstedelen av personer som er rammet med hørselnedsettelse er eldre mennesker, aldersrelatert hørselstap er også den hyppigste diagnosen som stilles. Det er dog nødvendigvis ikke et samspill mellom hørselsnedsettelse og alder, det er dessverre mange barn og unge som rammes av hørselsnedsettelse også. Dette kan skyldes forskjellige ting; For noen er det medfødt, for andre utvikler det seg på grunn av mange ørebetennelser eller lignende.

Hvordan virker høreapparater?

Kort forklart er høreapparat en avansert forsterker. Det finnes to typer. Den mest enkle forsterker alle lyder, men kan innstilles til å forsterke noen toner mer enn andre. Dermed blir de tonene man har mest vanskeligheter med å høre forsterket mest

De mer avanserte høreapparatene har noe som heter en telespole. Det betyr at i tillegg til det som står over kan høreapparatet motta lyden direkte fra visse mikrofoner, fjernsyn, telefoner osv. På den måten kan man f.eks. følge med i en samtale der lyden kommer direkte inn i øret istedenfor å gå gjennom all bakgrunnstøyen i rommet.

Mange mennesker føler ikke det hjelper særlig å bruke høreapparatet, de synes bare det blir mer støy eller at lydene blir forvrengte. Hos dem kommer høreapparatet til å bli liggende i en skuff.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og hør om vi kan hjelpe deg for lindring av hørselsplager.